LME2月19日基本金属场外最新价及升贴水
来源:中国铝材信息网 发布时间:2010/2/20 10:56:08
单位:美元/吨
——————————————————————————————————————————
   期货场外最新价       现货/三个月升贴水
铜  7430.0/7433.0        -27         c
铝  2138.0/2139.0      -33.5        c
铅 2358.0/2359.0        -22          c
锌  2363.0/2365.0        -22          c
锡 16995.0/17000.0       -60        c
镍 20725.0/20730.0       -75        c
——————————————————————————————————————————
c表示升水(到期日价格小于三个月价格)
b表示贴水(到期日价格大于三个月价格)
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:2729次〗〖关闭
  • 没有相关资讯!
  • 用户名: *